Errata do książki

Większość błędów popełniłem przy cytowaniu inskrypcji w języku niemieckim.
Przy korygowaniu popełnionych błędów korzystałem z własnych spostrzeżeń, niemieckojęzycznej wersji książki Rudolfa Brocha Zachodniogalicyjskie Groby Bohaterów, oraz dwóch forów, na których prowadzona była interesująca dyskusja związana z tym tematem.
Linki do nich poniżej.

Link nr 1


Link nr 2


Errata do pobrania